top of page
IMG_3900.JPG
Vikaopharjoittelu.jpg
Kasvatusfilosofia
Taidekasvattajana pyrin mahdollistamaan sen, että opetukseni olisi liitoksissa ihmisiin joita opetan. Olipa kyseessä koulumaailma tai aikuiskasvatus, on minulle tärkeää ymmärtää opiskelijoiden erilaisia elämäntilanteita ja lähtökohtia. Oppimisen tulee tapahtua turvallisessa ympäristössä, jossa jokaisella on hyvä olla. 
 
Visuaalinen osaaminen ja ymmärtäminen ovat minulle kuvataiteen peruspilareita. Myös ilmaisun eri keinot ja eri taiteenalat ovat olennaista huomioida, ja antaa niiden olla läsnä kuvataidekasvatuksessa. Taiteidenvälisyys ja sen käyttäminen voimavarana on tapa, josta otan vaikutteita opetustyöhöni. Taidekasvatukseen kuuluukin mielestäni olennaisena osana avoimuus, tahto oppia, ymmärtää ja luoda uutta.
Taidekasvattajan roolin näen mahdollistajana. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta tarttua uusiin tilaisuuksiin, ja kasvattajan kykyä kuunnella opiskelijoitaan. Mahdollistaja kuuntelee, oppii ja kehittyy siinä missä opiskelijakin.
P3120264.JPG
Kuva: Inka Ritvanen
H2.jpg
Kuva: Espoon kuvataidekoulu
bottom of page